aan mijn overleden Goldens

 

 

 

altijd dicht bij mij     

 

                       

Arrow de Wamink                                      Branco van Horwinen         

geboren: 07-05-1970                              geboren: 27-12 -1984            

    overleden: 06-08-1982                            overleden: 28-12-1997               

 

                      

Chardonne from Lucia's Golden Stars                 Calucie van Horwinen                                  

geboren: 26-10-1992                              geboren 14-10-1987                        

overleden: 16-06-2001                           overleden: 24-01-03                          

Calucie van Horwinen is de stammoeder van alle Golden Retrievers from Lucia's Golden Stars  

 

        

 

Allegro from Lucia's Golden Stars       

geboren:    10-02-1990        

overleden     15-08-2004          

 

Allegro mijn eerste zelf gefokte Golden Retriever

Ze is de dochter van Calucie en Chardonne is haar dochter.

Chardonne is de kleindochter van Calucie, ze hadden allen een diamanten karakter !!!

Het zijn mijn.....juweeltjes!!!      

Ik heb 5 en 7 generaties aan deze geweldige kanjers te danken.

 

Voor altijd in mijn hart !!!!!        

 

Allegro is overleden: op 15 augustus 04 kwam er een einde aan haar leven.

Nu zijn ze alle vier weer bij elkaar !!!

Het doet pijn, maar ik heb lang van ze mogen genieten.   

Calucie, Branco, Chardonne en Allegro

Mijn klavertje vier !!!

Ze zijn alle vier begraven op een mooie plek in het bos in Wezep.

 

 

Calucie, Allegro en Chardonne

Alle drie hebben ze verschillende C en B jachtdiplama's gehaald, zowel van de JPC als wel van de KNJV

Chardonne is zelfs 2 x opgeweest voor het A diploma, waarvan 1 keer heel erg goed ging.

Toen ze vlak daarna ernstig ziek werd, zijn we er mee gestopt.

Wat hield ik van deze kanjers !!!

 

Irresistible Lucian Jeanton

geboren: 12-08-1999 

   overleden: 11-11-2004      

Lucian "mijn prins" zoals ik hem noemde

Er zijn geen woorden voor !!!

 

                                                                 

Excellent from Lucia's Golden Stars                                    Gamy from Lucia's Golden Stars       

geboren: 06-02-1995                                                   geboren 2 nov. 1995  

           overleden: 31-01-06                                                     overleden 21 maart 2009      

 

 

              Forever from Lucia's Golden Stars                

geboren 22 augustus 1995

overleden 7 november 2010

 

Superbe from Lucia's Golden Stars

geboren 20 mei 2001

overleden 29 october 2011

te jong kern gezond in 5 dagen tijd verlies je haar, de diagnose kon niet worden vastgesteld

     geen woorden voor 11 maanden na haar moeder Forever, die heel oud mocht worden

ik ben hier echt helemaal kapot van !!!

 

  

Ivy from Lucia's Golden Stars

geborem 1 april 1997

overleden 13 januari 2013

15 jaar  9 maanden en 13 dagen oud, ze was op maar wilde toch nog zo graag

de laatste 6 weken werd het wel heel zwaar en 13 januari moest ik haar laten gaan

deze geweldige kanjer, altijd blij en altijd praten, ze heeft een mooi lang leven gehad

 

Larky from Lucia's Golden Stars

 geb. 15 juni 1998-overl 18 mei 2013

14 jaar 11 mnd en en 3 dagen oud bijna 15 jr het kon niet meer ze zakte maar in elkaar

haar achterhand deed het niet meer en ze had pijn, ik moest haar de rust geven die ze verdiende

   altijd was ze blij en pakte je hand en pols vast, dit heeft ze ook  doorgegeven aan haar kinderen en kleinkinderen

 

    

Kissmir from Lucia's Golden Stars

geboren 25 nov 1997- overl.29 aug. 2013

15 jaar 9 maanden en 4 dagen oud, in één keer ging het mis, toen ze een tumor in de wang kreeg

Ze was zo sterk , maar de ongelijke strijd kon ze niet winnen, de tumor ging bloeden, ze kreeg veel pijn,

toen heb ik voor ik gekozen om haar de rust te geven die ze verdiende, bijna was ze 16 jaar geworden

       Kissmir was heel eigenzinnig, maar een fantastische golden die wist wat ze wilde, dat was ook haar kracht de laatste jaren 

ik mis haar heel erg, evenals de anderen die haar voor gingen, maar de mooie herinnering kan niemand mij afnemen

          

Orcgana geboren 12 juli200 overl 21 juni 2014  bijna 14 jaar

ze was zo speciaal!!!!

lang hebben we het samen vol gehouden, ze wilde zo graag leven

het was vallen en opstaan . Eten deed ze zo graag, maar ze had heel vaak diarree, dan ging het weer even goed,

het kon niet langer zo doorgaan, het werd voor haar steeds minder prettig, het kon niet anders, met pijn in mijn hart

moest ik je laten gaan, bijna blind, maar altijd wist je mij te vinden, en je wist de weg in en om huis ook zo goed

ik mis je, met je bizonder leuke karakter!

 

Rumba geboren 9 jan 2001 overl. 9 augustus 2014

zo bescheiden, zo blij en zo'n apporteer golden

sept 2013 een tia , een paar maanden geleden weer eentje, nooit was ze ziek

en dan gaat het nog zo onverwachts, dat likje op mijn neus , als ik je drinken gaf

en dat kwispelende staartje, dat blijft diep in mijn hart

het kon niet anders ik moest je laten gaan om je meer lijden te besparen

 

 

`Ricercare geb. 9 jan 2001 overl. 7 sept 2015  14 jaar en 8 maanden

ruim 1 jaar later dan haar zusje Rumba.

Ze was ook zo bescheiden en zo lief en wat een goede moeder was ze

veel zorgen had i kom haar gebit en dan ineens kon ze niet meer opstaan,

een week zitten tobben en dan is het zo erg, dat ik haar moest laten gaan

vergeten zal ik haar ook nooit meer!

 

 

 

 

Verdonne geb 18 aug 2002 overl. 20 oct 2015 13 jaar en 2 maanden oud

21 nov 2014 werd ze geopereerd aan een larynx paralyse = stemband verlamming

14 dec 2014 werd haar baarmoeder , die vol met cysten zat verwijderd

Verdonne ze heeft het met kwispelende staart allemaal doorstaan

Ze mocht geen halsband meer dragen , mocht niet in de warmte liggen, het gevaar was longontsteking

Wat was ik zuinig op haar en dan ... ze had veel last van diarree ze had steeds koortspieken, dat kwam niet van de longen

Er moest meer zijn, Toen er bloed afgenomen werd bleek dat ze toren hoge leverfunctieafwijkingen had. Ja, dan is het gebeurd

Maar ze wilde leven, maar haar buik was dinsdag20 oct. zo vreselijk dik, het kon niet meer. Na een enthousiaste begroeting aan de dierenarts

hebben we haar moeten laten gaan , tot de laatste kwispel verdween

ze was boven begaafd, dat was soms wat moeilijk, maar een geweldig karakt

r, altijd kwispelen, altijd lief en een goede moeder was ze

ik mis haar erg!

 

 

Proudly: geboren 27 juli 2000 - overleden 10 juni 2016

dochter van Gamy x Friendship Cassowary

.in april 2014 werd ze ziek, het ging niet meer, de dierenarts wilde toch nog iets proberen,

   Ze heeft het ruim 2 jaar overleefd, wat krijg je dan een intense band, en ze was zo bizonder. ik

had gehoopt dat ze haar 16e verjaardag nog samen met mij mocht vieren, maar 47 dagen voor haar 16e

verjaardag moest ik haar laten gaan. Ze wilde echt nog niet, maar het kon niet meer, ze was er zo slecht aan toe

maar ze wilde leven, tot het laatste moment heeft ze doorgevochten.

wat heb je een prachtig leven gehad bijna 16 jaar maar...ondanks je nog zo graag wilde moest ik je verder lijden besparen

Ik zal nooit vergeten wie en wat je was een echte golden kanjer!!!

 

 

Victres; Geboren 18 augustus 2002 overleden 20 maart 2017 14  jaar en 7 maanden oud

1 jaar en 5 maanden later dan je zusje Verdonne.

in september kreeg je een acute lever- pancreasontsteking, binnen een paar uur was je bij de dierenarts op zondagavond

en we hebben je met medicijnen  er (tijdelijk) door heen kunnen halen. Het was opletten, maar het ging heel goed,

Je had nog ontzettend veel plezier in je leven , totdat half maart de situatie verslechterde , zo kon het niet meer. Ondanks alle twijfels

Toen de dierenarts kwam op 20 maart zag ik ook dat het oogwit van je ogen knal geel was, ja dan zijn de laatste twijfels helemaal weg.

Het afscheid is telkens weer zo moeilijk. Jij was altijd een geweldige golden die je nooit vcrgeten zult. en op de verjaardag van Lucie

moest ik je in laten slapen, zo zijn er altijd de dierbare herinneringen. de dood went nooit, ondanks het een uitkomst kan zijn.

 

                                                           foto 7 aug 2017

 Ashailo geboren 10 october 2003 - overleden 8 augustus 2017

Hier had Ashailo weer even een opleving, zoals , hij het zo vaak had. Hij wilde nog zo graag !

Hij kon bijna niet meer , hij lag maar op de bank of op de grond, waar ik was. Hij was zo groots!

Op een gegeven ogenblik moet je deze moeilijke beslissing nemen, terwijl je weet: dat hij opstaat en

je pols nog pakt , zoals bij de dierenarts die kwam en tijdens de slaapinjectie mijn hand nog pakte. Je

weet dat hij op is en  en toch nog zo graag verder wilde, maar dan moet moet je toch hem de rust geven ,

hoe moeilijk ook.. Hij lag alleen maar met het borstelen, met het tanden poetsen en met het eten. Hij lag   

in de kamer , in de keuken , buiten op de bank, op de plaatsen waar ik was, als hij dat merkte.

   Het was een kanjer, die je nooit meer vergeet.

Op de pagina mijn reuen staat meer over hem, dat heeft hij verdiend.  

 

 

 

 

Deze kanjers met hun lieve uitstraling en hun geweldige veroverende karakters, dat vergeet je nooit weer, ze zitten heel diep in mij!!!!!!     

 

  

Ik hoop, dat de goldens die ik nu heb nog even mogen blijven

 Zij mogen allemaal bij elkaar blijven!     foto 5 april 2008

Dit alles heeft grote indruk op mij gemaakt, dit , op deze manier, is echt aan te raden.

zelf had ik dit nooit verwacht !

 

Larky is net begraven foto 18 mei 2013

 

 

Orcagna  zojuist begraven foto 21 juni 2014

 

Hein en Marietje van begraafplaats de Vennenberg

aan hen heb ik mijn overleden goldens toevertrouwd !

zij hebben door de jaren heen ook een golden plekje in mijn hart gekregen

zojuist 9 augustus 2014 hebben wij, samen, Rumba bij de anderen begraven

 

                                    

 

7 september 2015 werd Ricercare begraven                                         20 october 2015 werd Verdonne begraven,   

allemaal hebben ze een kei met hun eigen naam   

20 otober hebben we de grote struiken weggehaald en er weer kleine plantjes op gezet, zodat het duidelijk is, waar ze liggen           

 

 

           

voor informatie  voor evt. uw hond